Bestyrelse

Formand: Ole Keiser Christensen

Næstformand: Sine Præst

Kassérer: Marianne Bregendahl Bak

Sekretær: Sara Sabina Strøbeck

Bestyrelsesmedlem: Peter Penner Ustrup

Revisor: hans Præst